Düzenleme ve Değişiklikler

Seçmiş olduğunuz tasarım üzerinde font, renk ve  tasarım değişiklikleri siz beğenene kadar uygulanır. Tasarımın son şekli tarafınıza E-posta yolu ile gönderilir.