Onay

Baskı öncesinde müşterilerimize, basılacak işi onaylamaları için baskı onay formu gönderilir.
 

Müşteriler, çalışmalar basılmadan  önce  herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için onay formunda yer alan çalışmayı,
bilgi ve numaraları dikkatli bir şekilde incelemekle sorumludur. Onay formunda yer alan çalışmada var olduğu 
düşünülen  hatalar varsa bu Vivuzu'ya bildirilmelidir.

 

Tarafımıza bildirilmeyen ve düzeltme istenmeyen hatalardan Vivuzu sorumlu tutulamaz.
 

Vivuzu Onaylanan ve Baskıya gönderilen bir siparişte , istenilecek herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir.
 

Düzeltilmeyen bir hatadan dolayı kartvizitlerin tekrar basılma seçeneği  olmayacaktır. Müşteriler çalışmayı incelemeden
ve çalışmaya onay vermeden kartvizitlerin baskıya gönderilmesini istememelidir.

 

Müşteri şayet hazır bir çalışma gönderecekse, bu çalışma vektörel formatta, yazıları convertlenmiş ve baskı kurallarına
uygun şekilde gönderilmelidir.

 

Baskıya uygun şekilde gönderilmemiş çalışmalarda tarafımızca yapılacak düzenlemeler duruma göre tasarım ücretine 
tabii olabilir. Tarafımızca düzenleme yapılması talebi olmazsa, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yanlış yazım, taşma payı, 
dil bilgisi, bozuk yazı tipleri, düşük kaliteli görseller ve grafikler, noktalama işaretleri, kırpma işaretleri,
saydamlık ve degrade gibi efektler, üst baskı, yanlış renkler ve benzeri hatalardan
firmamız sorumlu tutulamaz.