Tasarım İçeriği

Vivuzu tarafından oluşturulan ve müşteriye sunulan tüm onaylanmış tasarımlar, yalnızca o müşteri tarafından kullanılabilir.
Vivuzu, yapılan çalışmaları şirket web sitesinin örnek çalışmalar bölümünde sergileme hakkını saklı tutar.


Müşteri tarafından nihai tasarım olarak onaylanmayan tüm çalışmalar, Vivuzu'un mülkiyetinde kalacaktır. Vivuzu bu
Tasarımları başka  ürünlerinde kullanabilir.


Vivuzu, onaylanmış tüm logoların ticari marka olmasını önerir.Ticari marka hizmetleri bir hukuk bürosu aracılığıyla ek
ücret karşılığında müşteriye sunulur.


Buna ek olarak, müşteri Vivuzu'a gönderdiği tüm içeriğin mevcut herhangi bir üçüncü tarafa ait telif hakkı ve ücretinin olmadığını kabul eder. Vivuzu'nun bu tür içeriklerin telif hakları yasası tarafından korunması için bildirim yapma zorunluluğu yoktur. 


Dolayısıyla içeriklerde telif haklarıyla ilgili bildirimin olmaması bu içeriklerin üretilmesini ve basılmasını isteme hakkı doğurmaz. Bu tür unsurlar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: resimler, yazı tipleri, grafikler, logolar, şirket isimleri, vb. 


Müşteri, bu taahhüdlere bağlı olarak, kendisi tarafından kasıtlı olsun veya olmasın, herhangi bir telif hakkı ihlali ile sonuçlanabilecek  bir içeriği bize gönderdiğinde ve bunların tasarımda kullanılmasını ve basılmasını talep ettiğinde Vivuzu’nun karşı karşıya kalacağı her  türlü yükümlülük, hasar ve avukat ücretinden  kaynaklanan zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.