Tasarım ve Revizyon

Vivuzu müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve tatmin edici bir kart tasarımı yaparak müşterinin onayına sunar. Müşteri bu tasarımda revizyon isteme hakkına sahiptir. 
 

Revizyonlar sadece küçük değişiklikler, tipografik düzenlemeler, renk paletindeki değişiklikler ve var olan tasarıma eklemeler için kullanılır. Revizyon hakkı, en başından yeni bir tasarım anlamına gelmez.
 

Revizyon işlemi sırasında, Vivuzu personeli müşteri'den ek bilgi talep edebilir. Bu içerik sağlanmazsa veya talebe yanıt verilmezse, Vivuzu bir süre sonra ve kendi takdirine bağlı olarak, projeyi beklemeye alabilir ve projedeki herhangi bir çalışmayı sonlandırabilir. 
 

Vivuzu, bir proje 30 gün boyunca müşteri tarafından bekletildiyse, dosyayı otomatik olarak kapatacak ve geri ödeme yapmayacaktır.